Diagnoză industrială

 
 • Analiză de vibraţii
 • Analiză ulei industrial
 • Calibrare şi verificare online debitmetre produse petroliere
 • Termografiere
 • Verificare şi testare online supape siguranţă cu arc
 • Scanare suprafeţe plane orizontale

Analiza de vibraţii


Folosim analiza de vibraţii ca instrument de monitorizare a echipamentelor dinamice. Pentru a obţine rezultate optime, analizăm spectrul de vibraţie (viteza de vibraţie şi acceleraţia) şi forma de undă.

Pentru a detecta  în fază incipientă eventualele defecte, ne bazăm pe metodologia Peakvue (similara metodologiei de demodulare cu excepţia faptului că semnalul nu traversează filtrul analogic low-pass) şi respectiv Autocorrelation care permite identificarea defectului din forma de undă, având astfel posibilitatea să detectăm un defect mai rapid decât prin analiza clasică de vibraţii.

Dispunând de tehnicieni specializaţi şi certificaţi şi aplicaţii software tip CMMS suntem în măsură să punem la dispoziţie toate avantajele oferite de analiza de vibraţii:

 • acoperirea unei game largi de echipamente dinamice
 • Know-how, arhiva date şi tendinţe monitorizare în timp (date cumulate în peste 10 ani)
 • detectare defecte în timp util
 • planificare mentenanţă corectivă (fără opriri neplanificate)
 • planificarea aprovizionării cu piese de schimb
 • reducerea riscului de defectare severă a echipamentului

Analiză de uleiuri


Această tehnică de monitorizare furnizează informaţii relevante cu privire la la uzura mecanică, degradarea, contaminarea şi compoziția chimică a uleiului.

Ne folosim de această tehnlogie ca instrument de mentenanţă predictivă, acumulând istoric şi baze de date.

Determinăm proprietăţile chimice ale uleiului, contaminarea cu particule feroase şi neferoase, contaminarea cu lichide insolubile, precum şi natura şi forma particulelor ceea ce ne permite operarea în parametri, evaluarea stării de uzură internă a echipamentului, creearea unui ciclu de ungere personalizat pentru fiecare echipament şi - nu în ultimul rând - generarea de cost saving prin eliminarea mentenanței corective neprogramate.

Calibrare şi verificare online debitmetre produse petroliere


În cadrul departamentului de metrologie, specialiştii ROMINSERV efectuează teste, calibrări şi puneri în funcţiune de sisteme fiscale şi non-fiscale de măsură fluide petroliere (inlusiv LPG) aflate în instalaţii, în parcuri de rezervoare sau în terminale.

Avem în acest sens avantajul folosirii laboratorului mobil (Prover sau Master Meter) echipat cu 2 debitmetre masice etalon tip Coriolis, un calculator de debit OMNI3000, software dedicat şi auxiliare.
 

Operațiunea de proving este necesară pentru a putea determina cu exactitate în ce măsură fluctuaţia condiţiilor de proces şi proprietăţile de curgere a fluidului influenţează calibrarea sistemului de măsură în condiţii de operare.

Verificarea se face prin compararea debitului de fluid care trece prin debitmetru în condiţii de proces, cu o cantitate de referință cunoscută, în vederea determinării factorului de corecţie care, odată implementat va egaliza cele doua cantități.

Verificările se efectuează ’on-site’, ceea ce pentru client presupune un timp minim de întrerupere a activităţii (avem nevoie doar de timpul necesar conectării proverului). De asemenea, important este că determinările se fac în condiţii reale de temperatură şi presiune.

Factorul de corecţie se calculează luând în considerare toate valorile de debit înregistrate pe parcursul masurătorilor. Rezultatul măsurătorilor este deopotrivă volumetric şi masic (datorită debitmetrelor Coriolis) şi permite multiple ajustări in funcţie de produsul vehiculat si ratele de debit.

Faţă de normele metrologice legale si metodele clasice, care accepta o eroare maxima de 0.5%, ne asumăm o eroarea maximă admisă mult mai mică, între 0.1% - 0.3%

Termografiere


Termografierea în infraroşu ca tehnică de monitorizare a condiţiei echipamentelor este de tip nedistructiv şi non-contact ce ajută la identificarea problemelor şi defectelor prin detectarea energiei, aflate în spectrul invizibil, produsă de echipamentul analizat.

Energia respectivă este convertită într-o imagine vizibilă (termogramă) care este folosită pentru o măsurare cantitativă şi analize.

Rominserv foloseşte această tehnică versatilă de mai bine de un deceniu, investind în acest timp în echipamente specifice, în software de analiză şi în instruirea personalului. Am ajuns în acest moment să obţinem rezultate efective şi de reală valoare în domeniul serviciilor de termografiere.

Folosim tehnica de monitorizare în infraroşu ca aplicaţie generală acolo unde temperatura nu depăşeşte 350°C, de exemplu pentru izolatori, întrerupători, conductori, linii de tensiune, comutatori, transformatori, contactori, motoare electrice, echipamente dinamice, suprafeţe izolate.

În particular, folosim monitorizarea în infraroşu pentru echipamente cu temperaturi între 300 si 1500°C şi pentru obiecte aflate în spatele flăcării: inspecţia cuptoarelor şi a tubulaturii aferente pentru determinarea temperaturii, supraîncălzirii, pierderii de căldură, cocsarea tuburilor şi evaluarea eficienţei arderii.

Verificare şi testare online supape siguranță


Echipamentul PrevenTest ne dă posibilitatea să efectuăm verificarea şi reglarea online a supapelor de siguranţă, în condiţii de operare şi proces.

Echipamentul poate să determine şi, dacă este cazul, să corecteze parametrii de funcționare a supapelor de siguranţă.

Echipamentul este certificat ATEX137, nu este limitat de mediul de lucru şi are o bază de date de supape de siguranţă extinsă pe diverşi producători.

Echipamentul operează cu ajutorul unei aplicaţii software care recunoaşte presiunea de lucru şi emite un certificat detaliat cu înregistrările de test ulterior testării supapei. Echipamentului PrevenTest este operat de un specialist certificat, cu peste 15 ani experienţă în domeniul echipamentelor statice sub presiune.

Avantajele tehnicii sunt multiple pentru beneficiar: nu este necesară oprirea instalaţiei, testarea se efectuează în condiţii de proces nu în condiţii referenţiale de laborator, istoricul de funcţionare a supapelor poate fi înregistrat şi arhivat, iar verificările şi reglările se pot face ori de câte ori beneficiarul consideră că este necesar.

Scanare suprafețe plane orizontale rezervoare


Prin intermediul Laboartorului de Control Nedistructiv, oferim soluţia de scanare a suprafeţelor plane a rezervoarelor, utilizând metoda de inspecţie Magnetic Flux Leakage (MFL – dispersia câmpului magnetic).

Cu ajutorul scanner-ul Floormap VS2 MFL, inginerii noştri pot localiza cu acurateţe eventualele puncte de coroziune.

Specialiştii pot scana şi realiza harta cromatică a suprafeţei fundului de rezervor, rezultatul final fiind un raport clar, complet şi uşor de utilizat.

Aplicaţia software generează automat harta fundului de rezervor (desen CAD) având evidenţiate defectele cu o acurateţe a poziţionarii de 30mm.

Toate datele înregistrate sunt analizate pentru a identifica defectele şi a le clasifica pe 3 nivele. Pentru fiecare clasă de coroziune se aplică algoritimi diferiţi de calcul care asigură acurateţea determinarilor chiar şi pentru zone cu coroziune foarte mare în care zona de coroziune adancă și de diametru mic poate fi subdimensionată.

Laboratorul NDT poate efectua o serie de teste suplimentare pentru îmbinări sudate şi filetate, care colectate și integrate generează un raport complet de inspecţie. Aplicaţia software a scanner-ului permite colectarea de date subsecvente pentru determinarea progresului procesului de coroziune. 

Printre principalele avantaje ale procedeului de scanare menţionăm: scanarea şi inspecţia completă a suprafeţei de fund a rezervorului, generarea unei hărţi grafice color extrem de precisă atât pentru fiecare placă în parte cât şi pentru întreaga suprafaţă a fundului de rezervor şi acurateţea superioară faţă de modalităţile clasice de inspecţie a suprafeţelor de fund ale rezervoarelor.